Trädvård och Beskärning.

Trädfällarn utför professionell beskärning av alla typer av träd och bistår med rådgivning om vad som är den bästa åtgärden för varje specifikt träd. Vid trädbeskärning gäller det till skillnad från trädfällning att skydda trädet från övrig åverkan vid arbetet. Trädbeskärning kan omfatta allt från att ta bort torra grenar till reducering av hela trädkronor. Vår inställning är att beskära varsamt då hårda ingrepp förstör trädets hälsa. Efter en rätt utförd beskärning bör trädet fortfarande ha sin naturliga sköna form intakt. Vi klättrar med hjälp av rep för att inte skada trädets stam eller krona.

Kontakta oss på 0702-19 37 42 så kommer vi kostnadsfritt ut till er och ger er ett prisförslag.
 

Flera sätt att vårda träd

Vi utför professionell trädvård av många olika typer. Olika trädsorter måste ses efter beroende på deras individuella behov och miljön de lever i. Allteftersom ett träd växer, i av människan kontrollerade miljöer, krävs kontinuerlig vård för att se till att de förblir säkra, problemfria och vackra. Beskärning innefattar flera tekniker för att hålla växter friska och kraftiga. 

Kronlyft
Vid ett kronlyft kortar man av eller tar helt bort de nedersta grenarna av trädets krona för att till exempel öppna upp för skyltar, vägar eller byggnader. 

Kronrensning
Borttagning av döda, sjuka, hängade och skavande grenar i trädets krona. Metoden innebär att man gör en jämn utglesning av trädets grenar. Uttunningen stimulerar grenarna inne i kronan på ett positivit sätt och man reducerar negativa effekter av svamp- och bakterieangrepp på bladen.
 

Dödvedsbeskärning

Borttagning av döda grenar bör göras regelbundet som en säkerhetsåtgärd för personer och föremål, men även för trädets hälsa. Att ta bort döda grenar är framförallt viktigt i tätorter där människor vistas. För trädets välmående är det av stor vikt att partier som är angripna av sjukdom inte sprider detta vidare till stammen eller andra områden. Döda och sjuka grenar bryts av lättare och då kan stammen följa med, en så kallad fläkning. Detta kan orsaka oåterkalleliga skador på huvudstammen.

Riskbedömning
Träd belägna nära byggnader och där männinskor passerar förbi bör ses över och granskas. En arborist inspekterar trädet i sin helhet. Arboristen klättrar även upp och i trädet och inspekterar den övre delen av stammen och kronan för att söka efter sjukdomar, skador på stammen eller andra tecken som kan utvisa trädets välstånd. 

VI ARBETAR ÖVER HELA GÖTEBORG MED OMNEJD.

KONTAKT
Trädfällarn Ytterstad AB
Margretedalsvägen 12
438 92 Härryda

 

0702-19 37 42
info@tradfallarn.se

FÖLJ OSS PÅ
Facebook

Copyright © 2016 Trädfällarn Ytterstad AB